Warto wiedzieć

Transfer holenderskich zasiłków do Polski od A do Z

STUDIO MYPOLACY.NL / PIXABAY.COM

JAK POBIERAĆ HOLENDERSKĄ EMERYTURĘ W POLSCE?
Po osiągnięciu wieku emerytalnego, możesz zgłosić się w ZUS z wnioskiem o przyznanie zagranicznej emerytury.
Musisz wypełnić formularz Rp-1E, czyli “Wniosek o emeryturę”. Dołącz do niego formularz unijny E 207, czyli “Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej” oraz dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą.
ZUS skontaktuje się następnie z odpowiednimi instytucjami w Holandii i ustali, czy przysługuje Ci holenderska emerytura. Jeżeli tak, emerytura holenderska będzie wpłacana na Twoje konto bankowe.

JAK POBIERAĆ HOLENDERSKI ZASIŁEK RODZINNY W POLSCE?
Jeżeli jedno z rodziców legalnie mieszka i pracuje w Holandii, można ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego na dzieci mieszkające w Polsce. Taki wniosek może złożyć zarówno rodzic mieszkający w Holandii, jak i rodzic opiekujący się dziećmi w Polsce.

JAK POBIERAĆ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH – WYJEŻDŻAM NA KRÓTKO Z HOLANDII
Holenderski zasiłek dla bezrobotnych może być wypłacany w Polsce pod pewnymi warunkami.
Jeżeli nie planujesz wyjeżdżać na stałe z Holandii, musisz ubiegać się o transfer zasiłku w UWV. Konieczne jest podanie ważnej przyczyny, dla której wyjeżdżasz z Holandii. Musisz też wypełnić formularz PD U2. Formularz wydawany jest przez UWV. Poproś o niego mailowo:uwv.verdragen@uwv.nl lub telefonicznie: 0900 – 9294. Jeżeli urząd wyda zgodę na Twój wyjazd, musisz w ciągu 7 dni od przyjazdu do Polski zgłosić się do urzędu pracy w swoim mieście i zarejestrować jako osoba poszukująca pracy. Zasiłek przyznawany jest wówczas w Polsce na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości, jak podczas pobytu w Holandii.

WAŻNE: O transfer zasiłku możesz ubiegać się najwcześniej po 4 tygodniach od utraty pracy. Jeżeli zasiłek zostanie Ci przyznany, będziesz mógł go otrzymywać w Polsce tylko przez 3 miesiące. Żeby dalej go otrzymywać, musisz wrócić do Holandii i aktywnie poszukiwać tam pracy.

JAK POBIERAĆ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH – WYJEŻDZAM Z HOLANDII NA STAŁE
Jeżeli wyjeżdżasz z Holandii na stałe, o przyznanie zasiłku możesz ubiegać się w Polsce.
Będziesz potrzebował formularzy PD U1 oraz PD U2 od UWV. Skontaktuj się z UWV mailowo:uwv.verdragen@uwv.nl lub telefonicznie: +31 888 982 001 (kontakt w języku holenderskim). Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, numeru BSN, numer telefonu kontaktowego do Ciebie, adres u zamieszkania, na który zostanie wysłany formularz, dane Twojego ostatniego pracodawcy oraz dzień, w którym stałeś się bezrobotny. Wypełnione dokumenty złóż w swoim urzędzie pracy. Wysokość i czas wypłacania zasiłku regulują wówczas polskie przepisy.

[09.03.2017] myPolacy.nl | wHolandii.pl

To Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close