Finanse

Podrabiane wyroby spirytusowe i wina w UE przynoszą 1,3 mld euro strat rocznie

foto: pixabay.com

Każdego roku firmy w Unii Europejskiej tracą 1,3 mld euro z powodu podrabianych wyrobów spirytusowych i win.

Zgodnie z nowym raportem Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) podrabianie napojów alkoholowych generuje straty wynoszące 4,4% wartości legalnej sprzedaży napojów spirytusowych i 2,3% legalnej sprzedaży wina. Istnienie zjawiska podrabiania sprawia, że legalni producenci zatrudniają mniej osób, co oznacza bezpośrednią utratę 4 800 miejsc pracy w branży napojów spirytusowych i win w UE.

Jeżeli uwzględnić efekt domina, jaki podrabiane wina i napoje spirytusowe wywołują na rynku, gospodarka UE traci dalsze 18 500 miejsc pracy, w tym w szczególności 8 600 w rolnictwie i 1 300 w przemyśle spożywczym.

Łączne roczne straty dochodów budżetowych z powodu obecności podrabianych produktów w tych sektorach w UE-28 w zakresie podatków od dochodów gospodarstw domowych, składek na ubezpieczenie społeczne, podatków dochodowych od osób prawnych, VAT i akcyzy szacuje się na 1,2 mld euro.

Dyrektor Wykonawczy EUIPO António Campinos powiedział: Sektor produkcji napojów spirytusowych i wina w UE składa się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających średnio 10 pracowników. Raport pokazuje skutki gospodarcze podrabiania dla tego sektora i jego konsekwencje dla całej gospodarki UE. Nasze ustalenia mają pomóc osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki w reagowaniu na zjawisko podrabiania w tym ważnym sektorze gospodarki.

Raport jest ósmym w serii analiz opublikowanych przez EUIPO za pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej i poświęconych skutkom gospodarczym podrabiania produktów w sektorach przemysłowych w UE. Poprzednie części dotyczyły następujących branży: nagrań muzycznych; zegarków i biżuterii ; torebek i bagaży; zabawek i gier; towarów sportowych; odzieży, obuwia i akcesoriów; kosmetyków i produktów higieny osobistej.

Straty w wybranych krajach wyglądają następująco:

Hiszpania: W raporcie roczne straty hiszpańskiego sektora produkcji win i napojów spirytusowych spowodowane podrabianiem oszacowano na 263 mln euro, a wysokość utraconych wpływów z akcyzy na 90 mln euro rocznie.

Francja: Szacuje się, że z powodu podrabiania produktów każdego roku francuski sektor produkcji win i napojów spirytusowych traci sprzedaż o wartości 136 mln euro. Obecność podrabianych win i produktów spirytusowych na rynku powoduje straty z tytułu akcyzy sięgające 100 mln euro rocznie.

Włochy: Sektory produktów spirytusowych i wina tracą łącznie 162 mln euro rocznie – 2,7% całkowitego rynku. Kolejne 18 mln euro rocznie to straty z tytułu akcyzy.

Niemcy: W raporcie roczne straty niemieckiego sektora produkcji spowodowane podrabianiem win i produktów spirytusowych oszacowano na 140 mln euro. Kolejne 65 mln euro rocznie to straty z tytułu akcyzy.

Wielka Brytania: Łączną utraconą sprzedaż w sektorze produkcji wina i napojów spirytusowych szacuje się na 87 mln euro rocznie (25 mln euro dla napojów spirytusowych i 62 mln euro dla win). Szacowane straty Wielkiej Brytanii z tytułu akcyzy z powodu podrabianego wina i napojów spirytusowów wynoszą 197 mln euro rocznie.

Polska: bezpośrednie roczne straty w sprzedaży wynoszą w Polsce 69 mln euro, z czego 59 mln przypada na wyroby spirytusowe. Kolejne 47 mln euro – to straty z tytułu akcyzy. Łączne straty (bezpośrednie i pośrednie) dla polskiej gospodarki wyszacowano w raporcie na aż 141 mln euro oraz 2 782 utracone miejsca pracy (drugie – po Hiszpanii – miejsce, jeśli chodzi o utracone miejsca pracy).

[27.07.2016] źródło: newsrm.tv

Portal Polonii w Holandii - Wiadomości | Ogłoszenia | Praca

Polecamy:

1000ofert.nl
 Statystyki
To Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close